Algemene reisvoorwaarden individuele dagtochten

Al onze dagtochten dienen vooraf per bank betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden bij betaling per bank, pin of contant
Wanneer u de reis om welke reden dan ook annuleert, zijn wij genoodzaakt het volgende aan u in rekening te brengen:
50% van de reissom vanaf 14 dagen t/m 7 dagen voor vertrek.
100% van de reissom vanaf 7 dagen t/m de dag van vertrek.
Uitzondering: geen annuleringskosten zijn verschuldigd bij ernstige voorvallen, zoals plotseling sterfgeval en ernstig ongeval.
Mocht de datum van het evenement wijzigen, dan is dit geen geldige reden voor u tot annulering.

Betaling na ontvangst factuur
De betaling dient binnen 7 dagen op onze bank- of girorekening te worden overgemaakt. Indien het door u te bezoeken evenement al binnen 6 weken plaats vindt, dient uw betaling per ommegaande te worden overgemaakt. U ontvangt geen bevestiging van uw betaling. Als wij uw betaling niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen, zullen wij met u hierover contact opnemen.

Slecht weer
Slecht weer is geen geldige reden tot annuleren! Onze touringcars zijn goed uitgerust en onze chauffeurs zijn goed getraind om onder alle weersomstandigheden veilig te rijden. Zonder tegenbericht gaat de dagtocht dus gewoon door. Mocht het niet veilig zijn om de dagtocht te rijden, dan zullen we de dagtocht annuleren en u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen!

Reisvoorwaarden

 • Mocht de touringcar 10 minuten na de op uw deelnemersbewijs vermelde instaptijd er nog niet zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Dagtochtencentrale.nl. Telefoon 06-51430066
 • Het bewijs van deelname dient u mee te nemen.
 • U dient tijdig bij de opstapplaats aanwezig te zijn. Indien u te laat komt, kunt u deze geen enkel recht doen gelden op enigerlei schadevergoeding of terugbetaling van de reissom.
 • Voor vertraging bij de uitvoering van het reisschema, ontstaan door welke oorzaak dan ook, of de gevolgen daarvan, kan generlei schadevergoeding of terugbetaling van de reissom worden geclaimd.
 • Wanneer Dagtochtencentrale.nl een dagtocht annuleert wegens te weinig deelname, krijgt u hiervan uiterlijk 7 dagen voor vertrek bericht. U ontvangt geen verdere informatie van ons. Zonder tegenbericht gaat de reis door.
 • Er geldt een rookverbod in onze touringcars.
 • In onze touringcars is het niet toegestaan om grote hoeveelheden consumpties mee te nemen en te nuttigen.
 • Het nemen van opties op zitplaatsen in de bus is niet mogelijk.
 • Voor verlies van persoonlijke bezittingen tijdens onze reizen kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Wij behouden ons het recht voor om reisroute, programma en/ of prijzen te wijzigen indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
 • Bij afwijkende annulerings- en/of reisvoorwaarden, staan deze duidelijk vermeld op uw bevestiging.